MR-lid gezocht

Gezocht: Een ouder die zitting wil nemen in de medezeggenschapsraad. De MR is op zoek naar een gemotiveerde ouder die zich beschikbaar wil stellen voor de vacature. We hebben alvast een aantal vragen beantwoord …