Samensterk ’t Kasteel

#samensterk

----

#samensterk gaat over een gezamenlijk verantwoordelijkheidsgevoel van school en ouders om van de tijd op ’t Kasteel voor uw kind een absoluut succes te maken. Als school willen we dat uw kind zich goed ontwikkelt en lekker in z’n vel zit. Net als u hebben we het beste met uw kind voor. Daarom vinden we een goed contact tussen school en ouders erg belangrijk.

 

Wij vinden dat ouders en school elkaar kunnen versterken bij opvoeding en onderwijs. We hebben er een mooie term voor: educatief partnerschap. De achterliggende gedachte is dat school en ouders zich inzetten voor hetzelfde doel: de optimale ontwikkeling van het kind. Natuurlijk blijven de ouders eindverantwoordelijk voor de opvoeding en de school eindverantwoordelijk voor het onderwijs.

Voor goed educatief partnerschap is onderling vertrouwen nodig tussen ouders en school. Een goed contact hangt ook samen met een goede communicatie. Wij proberen u zo goed mogelijk op de hoogte te houden over uw kind, de school en alles wat ermee samenhangt. Dit doen wij met onze website, de schoolgids en onze nieuwsbrief. Heeft u vragen, tips of opmerkingen? U kunt dit aangeven bij de directie via de mail, telefoon of gewoon even binnenlopen.