Praat mee in de Medezeggenschapsraad (MR)

----

In de medezeggenschapsraad (MR) kunnen ouders en personeelsleden meedenken, meepraten en meebeslissen over de gang van zaken op school. Over geld, het onderwijs, de vakanties of wat er dan ook speelt. Voor veel besluiten heeft de directie toestemming nodig van de MR. Daarnaast geeft de MR advies, soms ook als het niet gevraagd wordt.

 

MR ’t Kasteel
Bij ons op school heeft de MR ongeveer eens in de 6 weken overleg met de directie en/of het schoolbestuur. Ouders, leerkrachten en directie zitten dus regelmatig met elkaar om de tafel. Dat is nodig, want samen bereiken we meer ook al kost dat misschien meer tijd. We hebben er ons motto van gemaakt: ‘Alleen ga je sneller, samen kom je verder’.

Leden:

  • Anja Linschoten, leerkracht groep 5-6
  • Karin Venus, onderwijsassistent groep 1 tot 4
  • Ronald Kruidhof, voorzitter, vader van Nathan (groep 8)
  • Matti Kleikamp, ouderlid, vader van Isa (groep 4) en Wes (groep 1)

 

MR-vergadering bijwonen?
We vinden het leuk als u geïnteresseerd bent en naar de MR-vergadering wilt komen. U kunt zich aanmelden via e-mail mr@basisschooltkasteel.nl. Volgens het reglement krijgt de vergadering een besloten karakter wanneer er over individuele personen wordt gesproken. We zullen u dan vragen de vergaderkamer even te verlaten. De uitkomst van een besloten gedeelte wordt ook niet opgenomen in de notulen.

 

MR-jaarkalender
• 18 september 2023, van 19:30 tot 21:30 uur
• 22 november 2023, van 19:30 tot 21:30 uur
• 7 februari 2024, van 19:30 tot 21:30 uur
• 25 maart 2024, van 19:30 tot 21:30 uur
•27 mei 2024, van 19.30 tot 21.30 uur
• 1 juli 2024, van 19:30 tot 21:30 uur

 

MR-notulen
De notulen van de MR kunt u opvragen via mr@basisschooltkasteel.nl.

 

Contact met MR
Help ons een goede MR te zijn. Spreek ons aan of mail naar mr@basisschooltkasteel.nl als u zich zorgen maakt, als u dingen ziet waar u geen goed gevoel bij heeft of als u vragen heeft. We horen het natuurlijk ook graag als u ergens blij mee bent. Want ’t Kasteel hoort een school te zijn waar kinderen plezier hebben, ouders hun kinderen onbezorgd achterlaten en leerkrachten zich thuis voelen.

 

GMR
Gezamenlijk hebben de scholen van Stichting Robijn een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). De GMR praat en/of beslist mee over bovenschoolse zaken, zoals schooloverstijgende financiële zaken en bijvoorbeeld het vakantierooster. Van iedere school zitten er 2 leden in de GMR. Dit is altijd één ouder en één leerkracht. De leden namens ’t Kasteel zijn Eveline Broers (leerkracht groep 1-2 ) en er is een vacature.