De idealen van het openbaar onderwijs

----

Het karakter van onze school is gebaseerd op idealen. Die kernwaarden maken de openbare school tot hét onderwijs van deze tijd.

 

Ieder kind is welkom
Op onze school spelen levensovertuiging of etniciteit geen rol bij toelating.

 

Wederzijds respect
Op onze school is er respect voor ieders mening en wordt de diversiteit aan opvattingen aangegrepen om van elkaar te leren.

 

Waarden en normen
Op onze school worden de normen en waarden van de samenleving gerespecteerd. Deze verworvenheden geven ruimte voor opvattingen van minderheden.

 

School en de samenleving
Onze school heeft een open karakter. De school betrekt de omgeving actief bij onze activiteiten en neemt op haar beurt actief deel aan de omgeving.

 

Levensbeschouwing en godsdienst
Onze school biedt ruimte voor levensbeschouwing en godsdienst, omdat deze onlosmakelijk verbonden zijn met de samenleving.