't Kasteel is onder deel van Stichting Robijn

Stichting Robijn

----

’t Kasteel valt onder Stichting Robijn. Stichting Robijn is het bestuur van 11 openbare basisscholen op 12 locaties in Nieuwegein en IJsselstein. Robijn koestert de diversiteit aan scholen. Ze hebben ieder hun eigen gezicht en sfeer, maar het doel is overal hetzelfde: Robijn wil kinderen laten slagen voor het leven, niet alleen voor de toets.

 

Op de scholen van Stichting Robijn:

  • krijgen kinderen goed en eigentijds onderwijs;
  • nemen we boeiend onderwijs als uitgangspunt;
  • spreken we respectvol met en over kinderen;
  • stemmen we lessen en leerstof zoveel mogelijk af op ieder kind;
  • moedigen we kinderen aan het uiterste uit zichzelf te halen en hun talenten te ontwikkelen;
  • stimuleren we kinderen om samen te leven in een prettige en veilige leeromgeving;
  • houden we rekening met de maatschappelijke omgeving;
  • stellen we hoge eisen aan bekwaamheden van leerkrachten;
  • werken we voortdurend aan kwaliteit.

Wilt u meer weten over Stichting Robijn of bent u geïnteresseerd in protocollen, reglementen of statuten? Kijk dan op de website.