Hoe we ’t doen

----

Werelds/Kleurrijk
Als wereldschool hebben we te maken met verschillen. Hoe ga je daarmee om? Nou, door die verschillen als uitgangspunt te nemen. Zo leren we met én van elkaar. We bespreken in de klas wat er in de wereld gebeurt, wat wij hiervan vinden en hoe we hiermee om gaan. Als school houden wij in de gaten hoe de wereld verandert en wat dit voor de kinderen betekent. Hier passen wij ons aanbod op aan. We vinden het belangrijk om iets te doen voor andere kinderen die onze hulp nodig hebben. Voor kinderen, door kinderen. Wij werken 3 keer per jaar mee aan goede doelen. Door ons atelier zijn we ook een kleurrijke school. Hier besteden we veel aandacht aan kunst en cultuur.

Eindfeest De Touwladder, nu OBS ’t Kasteel
We love eachother so much

Veilig/Vertrouwd
In een prachtig authentiek schoolgebouw bieden wij een veilige en vertrouwde plek aan alle kinderen. De kinderen en de ouders kennen alle leerkrachten en andersom. Groep 1 kent groep 8. Eigenlijk kent iedereen elkaar. Binnen ’t Kasteel voelt het vertrouwd. Daaraan draagt ook de Kanjertraining bij. Kinderen voelen zich op school gezien en gehoord.

Samen
Samen zijn we sterker. Samenwerken binnen de groep door coöperatief leren, samen leren door groepsoverstijgend werken en samen met ouders en kinderen werken aan kwalitatief goed onderwijs.

Vernieuwend
We passen geen innovaties toe om maar vernieuwend te zijn. We kijken heel zorgvuldig naar nieuwe ontwikkelingen. Wat slaat aan bij onze kinderen? Wat past bij onze visie en maakt onze pijlers nog beter? Als voorbeelden kunnen we noemen dat we als eerste in IJsselstein overgingen op een continurooster. Of dat we van een schrijfschrift overstapten op het blokschrift. Zo doen we ons best om onderwijs aan te bieden dat past in een veranderende wereld.

’t Kasteel is vernieuwend