The Different Academy Engels voor basisschool kinderen in IJsselstein

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

----

Met ingang van 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. De AVG geldt voor alle ondernemingen binnen Europa die persoonsgegevens verwerken en dus ook voor ’t Kasteel. Een werkgroep met daarin twee directeuren en de stafmedewerker financiën van Stichting Robijn is hard aan het werk om Robijn en haar scholen AVG-proof te maken. Om juridisch te voldoen aan de AVG zijn door een gerenommeerd advocatenkantoor, gespecialiseerd in onderwijs, formulieren en protocollen ontwikkeld. Deze voldoen juridisch aan de AVG en worden nog steeds aangepast aan de situatie van Stichting Robijn. Alle activiteiten waarbij gegevens verwerkt worden, zijn inmiddels in een register samengevat. Daarnaast is een aantal documenten opgesteld, zoals een privacyreglement. Die kunt u hieronder downloaden en inzien.

Op de website van Stichting Robijn, vindt u een link naar de Privacyverklaring en het Privacyreglement.